Rugăciunea lui Iisus în Bizanț — manifeste „hrisostomiene” și comentarii

Prologul Filocaliei grecești, tipărite la Veneția în 1782, îl invocă pe sfântul Ioan Gură de Aur ca promotor al rugăciunii isihaste a lui Iisus. „Tomosul” primului Sinod palamit din iunie 1341, urmat de „Metoda-Canon” de viață isihastă a cuvioșilor Calist și Ignatie Xanthopouloi inclusă în Filocalie, citează în acest sens ca referință de autoritate o [...]
Detalii

Pavel, Apostolul lui Iisus Mesia — o biografie

Apostolul Pavel e unul din puținii oameni din lumea antică ale cărui cuvinte încă au puterea de-a sări din pagină și de-a ne sta înainte. Într-o traducere modernă standard scrisorile lui ocupă mai puțin de optzeci de pagini. Chiar luate ca întreg, sunt mai scurte decât aproape oricare dintre dialogurile lui Platon sau tratatele lui [...]
Detalii

Imnele Păresimilor, Azimelor, Răstignirii și Învierii

Volumul de față își propune să ofere într-o versiune românească preliminară cele patru cicluri de imne liturgice închinate de Sfântul Efrem Sirianul — „harfa Duhului”, cel mai mare poet al Bisericii vechi — pregătirii și celebrării misterului pascal: Imnele Postului Mare, Azimelor, Răstignirii și Învierii. Imnele pascale efremiene circumscriu meditativ principalele teme legate de cele [...]
Detalii