Maica Domnului și Intrările ei în Templu în tâlcuiri mistagogice — cuvinte și poeme

Intrarea Fecioarei Maria în Templu, cea mai mistică din ciclul sărbătorilor Bisericii, a făcut în mai multe rânduri tema unora din cele mai profunde meditații teologice și duhovnicești din tradiția ortodoxă. Scrise în cheie poetică și omiletică, aceste superbe texte, restituite în traducere românească în paginile acestui volum, sunt totodată dovada palpabilă a vitalității tradiției [...]
Detalii

Scrisori din pustie

A fost hirotesit citeț de Vasile cel Mare în Capadocia și apoi hirotonit diacon de Grigorie din Nazianz, al cărui secretar a fost, în Constantinopol. A fost găzduit cu prietenie în Ierusalim de Melania și Rufin, și în 392 s-a stabilit în Egiptul monahilor. Evagrie din Pont (346–399) a trăit aici ultimii șaptesprezece ani ai [...]
Detalii

Corpul slăvit – fenomenologie practică plecând de la Filocalie și Părinții Bisericii

Natalie Depraz e unul dintre cei mai importanți și creativi gânditori contemporani afiliați direcției fenomenologice a filozofiei contemporane. Pentru autoare, vitalitatea fenomenologiei e dată de capacitatea ei de a da seama într‑un mod de gândire și de viață practic și concret de tot ceea ce experiază în fiecare moment subiectul uman și mai ales de [...]
Detalii

Spiritualitatea Răsăritului creștin. II. Rugăciunea

Rugăciunea este al doilea din cele patru volume apărute sub genericul Spiritualitatea Răsăritului creștin, tetralogie monumentală care rezumă eforturile de o viață ale părintelui Tomáš Špidlík (1919–2010) în vederea promovării experienței spirituale a Ortodoxiei în lumea contemporană. Situat în prelungirea ultimelor două capitole din Manualul sistematic (vol. I), volumul de față e un amplu tratat [...]
Detalii

Mărturii de sfințenie românească. Monahi îmbunătățiți din secolele trecute

Scopul volumului de față este acela de a repune în circuitul teologic și duhovnicesc câteva din mărturiile — îngropate în publicații greu accesibile publicului — privitoare la unele din marile figuri și personalități spirituale ale monahismului românesc din epoca postpaisiană: cuvioșii Pahomie al Romanului (1660–1724), Antipa de la Valaam (1816–1882), Irinarh Roset (1771–1859), Nifon Ionescu [...]
Detalii