Evagrie Ponticul față cu Ortodoxia — apologie și istorie

La capătul a o jumătate de veac de studii aprofundate și numeroase publicații tematice (traduse în românește la Editura Deisis) dedicate monahismului antic și mai ales inegalabilului analist și sistematizator al spiritualității acestuia care este avva Evagrie Ponticul (345–399), schimarhimandritul Gabriel Bunge abordează într-o amplă trilogie controversata chestiune a ortodoxiei sale. Pe fundalul disputelor stârnite [...]
Detalii

Sfântul Maxim Arzătorul de colibe isihast și văzător cu Duhul din Sfântul Munte

Volumul de față oferă cititorului un „dosar” hagiografic cuprinzând traducerea integrală și riguroasă a celor mai vechi documente — trei „vieți” și o „slujbă” — care dau mărturie despre una dintre cele mai fascinante figuri duhovnicești din sinaxarul ortodox: cuviosul Maxim Kavsokalyvis sau „Arzătorul de colibe” (cca 1270–1365). Ascet nonconformist, nebun pentru Hristos, isihast și [...]
Detalii

Originile tradiției mistice creștine. De la Platon la Dionisie Areopagitul

Salutată la apariție de specialiști ca o sinteză indispensabilă de mult așteptată — echivalent patristic al lucrărilor deja clasice dedicate misticii iudaice (Gershom Scholem) sau celei islamice (Annemarie Schimmel) —, lucrarea de față a profesorului de patristică Andrew Louth — anglican convertit în 1989 la Ortodoxie și preot ortodox din 2003 — este o contribuție [...]
Detalii

Dionisie Areopagitul. O introducere

Dionisie Areopagitul este unul dintre misticii cei mai importanți ai Tradiției patristice răsăritene, figură enigmatică și autor al unei opere decisive pentru destinul misticii bizantine și occidentale. Profesor de patristică la Oxford, Londra iar apoi la Durham, Andrew Louth și-a dedicat eforturile restituirii sensului profund al teologiei la sfinții Părinți. Investigațiile sale s-au transformat într-un [...]
Detalii