Rugăciunea lui Iisus în Bizanț — manifeste „hrisostomiene” și comentarii

Prologul Filocaliei grecești, tipărite la Veneția în 1782, îl invocă pe sfântul Ioan Gură de Aur ca promotor al rugăciunii isihaste a lui Iisus. „Tomosul” primului Sinod palamit din iunie 1341, urmat de „Metoda-Canon” de viață isihastă a cuvioșilor Calist și Ignatie Xanthopouloi inclusă în Filocalie, citează în acest sens ca referință de autoritate o [...]
Detalii

Pavel, Apostolul lui Iisus Mesia — o biografie

Apostolul Pavel e unul din puținii oameni din lumea antică ale cărui cuvinte încă au puterea de-a sări din pagină și de-a ne sta înainte. Într-o traducere modernă standard scrisorile lui ocupă mai puțin de optzeci de pagini. Chiar luate ca întreg, sunt mai scurte decât aproape oricare dintre dialogurile lui Platon sau tratatele lui [...]
Detalii

Lumina Sfântă de Paște de la Ierusalim. Studiu asupra ritului Luminii Sfinte din Biserica Sfântului Mormânt

În fiecare an, de peste douăzeci de veacuri, în Sâmbăta Mare venirea Sfintei Lumini în mod suprafiresc la Mormântul Domnului din Ierusalim este — așa cum spune arhimandritul Ioanichie Bălan — poate „cea mai mare minune din zilele noastre”. Este minunea care dovedește până la sfârșitul timpului Învierea lui Hristos, Lumina luminii, și că „Ortodoxia [...]
Detalii

Cum a murit de fapt Iisus? Investigațiile unui medic

Numit pe bună dreptate o veritabilă „a cincea Evanghelie”, Giulgiul de îngropare al lui Iisus, păstrat din secolul XVI în domul din Torino, este o prețioasă și unică sursă de informații despre moartea Omului Iisus și despre taina Învierii Lui. Între 944–1204 el a fost păstrat la Constantinopol, după ce între 544–944 fusese venerat în [...]
Detalii

Imnele Păresimilor, Azimelor, Răstignirii și Învierii

Volumul de față își propune să ofere într-o versiune românească preliminară cele patru cicluri de imne liturgice închinate de Sfântul Efrem Sirianul — „harfa Duhului”, cel mai mare poet al Bisericii vechi — pregătirii și celebrării misterului pascal: Imnele Postului Mare, Azimelor, Răstignirii și Învierii. Imnele pascale efremiene circumscriu meditativ principalele teme legate de cele [...]
Detalii