Rugăciunea lui Iisus în Bizanț — manifeste „hrisostomiene” și comentarii

Prologul Filocaliei grecești, tipărite la Veneția în 1782, îl invocă pe sfântul Ioan Gură de Aur ca promotor al rugăciunii isihaste a lui Iisus. „Tomosul” primului Sinod palamit din iunie 1341, urmat de „Metoda-Canon” de viață isihastă a cuvioșilor Calist și Ignatie Xanthopouloi inclusă în Filocalie, citează în acest sens ca referință de autoritate o [...]
Detalii

Pavel, Apostolul lui Iisus Mesia — o biografie

Apostolul Pavel e unul din puținii oameni din lumea antică ale cărui cuvinte încă au puterea de-a sări din pagină și de-a ne sta înainte. Într-o traducere modernă standard scrisorile lui ocupă mai puțin de optzeci de pagini. Chiar luate ca întreg, sunt mai scurte decât aproape oricare dintre dialogurile lui Platon sau tratatele lui [...]
Detalii

Imnele Păresimilor, Azimelor, Răstignirii și Învierii

Volumul de față își propune să ofere într-o versiune românească preliminară cele patru cicluri de imne liturgice închinate de Sfântul Efrem Sirianul — „harfa Duhului”, cel mai mare poet al Bisericii vechi — pregătirii și celebrării misterului pascal: Imnele Postului Mare, Azimelor, Răstignirii și Învierii. Imnele pascale efremiene circumscriu meditativ principalele teme legate de cele [...]
Detalii

Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic

Postul Mare este acel timp privilegiat din cursul anului bisericesc când pregătirea pentru participarea credincioșilor la drama Patimii și lumina Învierii din Săptămâna Mare ia forma unei anticipări ascetice a Paștelui. Pe parcursul a patruzeci de zile de post, priveghere și rugăciune stăruitoare aceștia lucrează cu smerenie în ei înșiși la curățirea și restaurarea firii [...]
Detalii